Конференции

Конференции

Прошедшие конференции

Форум BIG DATA 2021

Дата проведения: 25 марта 2021

Премия CDO Award 2021

Дата проведения: 16 апреля 2021

Роботизация бизнес-процессов 2021

Дата проведения: 21 апреля 2021

[it] Management Forum 2021

Дата проведения: 3 июня 2021

Качество данных 2021

Дата проведения: 25 февраля 2021

Управление данными 2020

Дата проведения: 12 ноября 2020

Роботизация бизнес-процессов 2020

Дата проведения: 1 октября 2020

IT Management Forum 2020

Дата проведения: 23 сентября 2020

Процессы цифрового предприятия BPM 2020

Дата проведения: 17 июня 2020

BIG DATA 2020 ОНЛАЙН

Дата проведения: 4 июня 2020

Премия CDO Award 2020

Дата проведения: 13 марта 2020

Notice: Undefined index: headCode in /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/module/osp/view/osp/partial/close-events.phtml on line 144 Call Stack: 0.0002 224472 1. {main}() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/public/index.php:0 0.0863 3551464 2. Zend\Mvc\Application->run() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/public/index.php:78 0.2770 6273552 3. Zend\Mvc\Application->completeRequest() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/Application.php:328 0.2770 6273712 4. Zend\EventManager\EventManager->trigger() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/Application.php:353 0.2770 6273848 5. Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php:205 0.2798 6355488 6. call_user_func() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php:444 0.2798 6355520 7. Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php:444 0.2798 6355896 8. Zend\View\View->render() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/View/Http/DefaultRenderingStrategy.php:103 0.2801 6357936 9. Zend\View\View->renderChildren() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/View/View.php:198 0.2801 6359192 10. Zend\View\View->render() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/View/View.php:233 0.2803 6360088 11. Zend\View\View->renderChildren() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/View/View.php:198 0.2944 6477416 12. Zend\View\View->render() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/View/View.php:233 0.2946 6478312 13. Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/View/View.php:205 0.2953 6501440 14. include('/.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/module/osp/view/osp/partial/close-events.phtml') /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/View/Renderer/PhpRenderer.php:501 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/module/osp/view/osp/partial/close-events.phtml on line 144 Call Stack: 0.0002 224472 1. {main}() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/public/index.php:0 0.0863 3551464 2. Zend\Mvc\Application->run() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/public/index.php:78 0.2770 6273552 3. Zend\Mvc\Application->completeRequest() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/Application.php:328 0.2770 6273712 4. Zend\EventManager\EventManager->trigger() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/Application.php:353 0.2770 6273848 5. Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php:205 0.2798 6355488 6. call_user_func() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php:444 0.2798 6355520 7. Zend\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php:444 0.2798 6355896 8. Zend\View\View->render() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/View/Http/DefaultRenderingStrategy.php:103 0.2801 6357936 9. Zend\View\View->renderChildren() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/View/View.php:198 0.2801 6359192 10. Zend\View\View->render() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/View/View.php:233 0.2803 6360088 11. Zend\View\View->renderChildren() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/View/View.php:198 0.2944 6477416 12. Zend\View\View->render() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/View/View.php:233 0.2946 6478312 13. Zend\View\Renderer\PhpRenderer->render() /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/View/View.php:205 0.2953 6501440 14. include('/.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/module/osp/view/osp/partial/close-events.phtml') /.2/var_www_osp.ru/htdocs/osp-new/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/View/Renderer/PhpRenderer.php:501